Prijs

De huurprijs is € 400 exclusief nutskosten.

Huurprijs springkasteel: € 100

We vragen ook een waarborg van € 300.

Beschikbaarheid

reeds volledig bezette weekenden:

 • mei 2024
 • juni 2024
 • juli 2024 (uitgezonderd weekend van 20 juli is nog vrij)
 • augustus 2024: (uitgezonderd eerste en laatste weekend van augustus zijn nog vrij)
 • september 2024
 • oktober 2024
 • mei 2025

Reglement

Bij het boeken van een reservering verklaart u zich akkoord met dit volledige reglement.
Een reservatie is pas definitief na betaling van de huurprijs.
 • De sleutel wordt overhandigd de dag voordien of volgens afspraak (na afgifte van de borg – € 300 cash) en de nodige uitleg van de zaal wordt dan gegeven. Op zondagavond wordt er afgesproken om de sleutel terug af te geven en wordt de zaal samen gecontroleerd. De borg wordt dan meteen teruggegeven indien alles in orde is.
 • De huurder kan vrij kiezen waar hij/zij drank aankoopt en is vrij van traiteur.
 • De keuken kan gebruikt worden. De keuken is voorzien van bestek en borden voor 85 personen.
 • Na gebruik van de zaal/toog/keuken dient onderstaande te gebeuren i.v.m. opkuis en afsluiten zaal. Bij het niet naleven van deze regels zal € 250 aangerekend worden:
 • Alle gebruikte glazen, servies, bestek of ander keukenmaterialen moeten afgewassen en af gedroogd worden en op dezelfde plaats terug gezet worden.
 • De frigo’s en frigokamer dient leeg gemaakt te worden en gereinigd te worden.
 • Alle gebruikte toestellen (oven, fornuis, …) correct reinigen en afsluiten conform de richtlijnen.
 • Tafels en stoelen moeten op dezelfde plaats terug gezet worden.
 • Tafels en stoelen reinigen.
 • De zaal moet gepoetst worden.
 • Vuilbakken in keuken en onder de toog ledigen. Het afval moet meegenomen worden. Nieuwe vuilzakken in vuilbakken plaatsen.
 • De lichten doven, de verwarming op 12 graden zetten, de buitendeuren op slot doen en de rolluiken neer laten.
 • Men dient zich te houden aan de geldende politie- en gemeentereglementen, o.a. qua geluidsoverlast, sluitingsuur, alcoholgebruik, absoluut rookverbod in de zaal, enz. Bij klachten kan het feest onmiddellijk en eenzijdig worden stopgezet. Wij vragen ook bij dansfeesten om het schuifraam dicht te houden, en gebruik te maken van de deur met dubbel sas. Tip doe de rolluiken van de schuiframen na 22u naar beneden, dan worden deze zeker niet gebruikt (om geluidsoverlast te voorkomen).
 • De receptietafels mogen gratis gebruikt worden maar dienen na gebruik terug geplaatst te worden.  Er zijn 10 receptietafels aanwezig.
 • Bij beschadiging van de zaal, inboedel of materialen en bij diefstal zullen de kosten doorgerekend worden aan de huurder. Bij zware beschadiging of diefstal zal een PV opgesteld worden en kan bij een volgende gelegenheid de verhuur geweigerd worden. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (de huurder dient hiervoor een verzekering af te sluiten), eventuele diefstallen of beschadiging door derden.
 • Alles wat in de zaal wordt aangevoerd en niet tot de zaal behoort, dient na de huur onmiddellijk terug meegenomen te worden.
 • Keukenlinnen en toiletpapier dient zelf meegenomen te worden.
 • Parkeergelegenheid: Er is een kleine parking recht tegen over het zaaltje. Let wel op: de doorgang moet steeds vrij blijven voor de achterliggende huizen. Er kan ook geparkeerd worden in de Moeskroenstraat.
 • Indien de huurder de verhuring annuleert dient dit vooraf en schriftelijk te gebeuren. Bij annulering langer dan 1 maand voor uitvoering van de overeenkomst is er een vergoeding verschuldigd van 25% van het totale bedrag. Bij annulering tussen 8 dagen en 1 maand voor uitvoering van de overeenkomst is er een vergoeding verschuldigd van 50% van het totale bedrag. Bij annulering minder dan 8 dagen voor uitvoering van de overeenkomst is er een vergoeding verschuldigd van het totale overeengekomen bedrag.